İlk kez 1980 yılında, bir grup bozukluğu tanımlamak için kullanılmıştır.
YGB; tek bir bozukluk değil, birden fazla bozukluğu içeren kategorinin genel adıdır.
YGB: ASD(Autism Spectrum Disorders) otizm spektrum bozukluğu
Bu bozukluklarda gözlenen belirtilerin etkileri bireyin yaşamında 3 temel alana yayılmıştır, bu nedenle tanımda “yaygın” sözcüğü kullanılmaktadır.

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK:ORTAK ÖZELLİKLER

Sosyal etkileşimde bozulma
Dil gelişimi ve iletişimde bozulma
Sınırlı ilgi alanı ve davranışların olması
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR HANGİ BOZUKLUKLARI KAPSAR?

Otizm
Asperger Sendromu
Çocukluk Disintegratif Bozukluk
Rett Sendromu
Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Hiçbir Sınıflamaya Girmeyen
Zihinsel yetersizlik ya da toplumda daha yaygın bilinen ismiyle “zeka geriliği”, tanımlanması zor bir gelişim bozukluğu olup, günümüzde entelektüel yetersizlik, öğrenme güçlüğü, gelişimsel gerilik gibi isimlerle de tanımlanmaktadır.

Çocuğun özellikle yaşıtlarıyla karşılaştırıldığında aşağıdaki alanlardaki gecikmeleri zihinsel yetersizliğe işaret edebilmektedir:

Emekleme, yürüme, tuvalet eğitimi,
İletişim kurma ve dil becerisi,
Kişisel bakımını yapabilme,
Aile içindeki bireylerle ve diğer çevredeki kişilerle sağlıklı ilişki ve etkileşim kurabilme,
Okulda ve evde öğretilenleri kavrayabilme ve komutlara uyabilme,
Dikkatini bir şeye verme ve koruyabilme