Türkiye’de Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocuk sayısı oldukça fazladır. Özel Öğrenme Güçlüğü, aileler ve eğitimciler tarafından yeterince bilinmediğinden…

İlk kez 1980 yılında, bir grup bozukluğu tanımlamak için kullanılmıştır.
YGB; tek bir bozukluk değil, birden fazla bozukluğu içeren kategorinin genel adıdır…

Zihinsel yetersizlik ya da toplumda daha yaygın bilinen ismiyle “zeka geriliği”, tanımlanması zor bir gelişim bozukluğu olup, günümüzde entelektüel yetersizlik,…